รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด กาญจนบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองกาญจนบุรี 101 38 101 100.00 0 0.00 0 0.00 5 4.95 34 33.66 4 3.96 58 57.43 96 95.05
ไทรโยค 57 6 57 100.00 0 0.00 0 0.00 4 7.02 49 85.96 2 3.51 2 3.51 53 92.98
บ่อพลอย 80 16 80 100.00 0 0.00 0 0.00 8 10.00 54 67.50 11 13.75 7 8.75 72 90.00
ศรีสวัสดิ์ 33 0 33 100.00 0 0.00 0 0.00 7 21.21 14 42.42 9 27.27 3 9.09 26 78.79
ท่ามะกา 153 20 153 100.00 0 0.00 0 0.00 4 2.61 103 67.32 20 13.07 26 16.99 149 97.39
ท่าม่วง 120 8 120 100.00 0 0.00 0 0.00 3 2.50 70 58.33 0 0.00 47 39.17 117 97.50
ทองผาภูมิ 45 0 45 100.00 0 0.00 0 0.00 11 24.44 11 24.44 8 17.78 15 33.33 34 75.56
สังขละบุรี 20 0 20 100.00 0 0.00 0 0.00 2 10.00 13 65.00 1 5.00 4 20.00 18 90.00
พนมทวน 103 0 103 100.00 0 0.00 0 0.00 4 3.88 67 65.05 23 22.33 9 8.74 99 96.12
เลาขวัญ 90 0 90 100.00 0 0.00 7 7.78 25 27.78 50 55.56 0 0.00 8 8.89 58 64.44
ด่านมะขามเตี้ย 41 0 41 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 43.90 7 17.07 16 39.02 41 100.00
หนองปรือ 43 8 43 100.00 0 0.00 0 0.00 9 20.93 9 20.93 8 18.60 17 39.53 34 79.07
ห้วยกระเจา 73 12 73 100.00 0 0.00 4 5.48 1 1.37 51 69.86 0 0.00 17 23.29 68 93.15
รวม 959 108 959 100.00 0 0.00 11 1.15 83 8.65 543 56.62 93 9.70 229 23.88 865 90.20