รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว ตำบล บางขนาก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24030201 บางขนาก ระดับดี
24030202 ประตูน้ำ ระดับดี
24030203 ชีปะขาว ระดับดี
24030204 คลองสะแก ระดับดี
24030205 บางอ้อ ระดับดี
24030206 หลักร้อย ระดับดี
24030207 สะพานรถไฟ ระดับดี
24030208 ต้นสำโรง ระดับดี
24030209 ตอกระทุ่ม ระดับดี
24030210 ประจำรัง ระดับดี
24030211 ลาดบางกระเบน ระดับดี
24030212 สามหอม ระดับดี