รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
พระปฐมเจดีย์ 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บางแขม 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00
พระประโทน 9 0 7 77.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 77.78 0 0.00 0 0.00 7 77.78
ธรรมศาลา 7 0 6 85.71 0 0.00 0 0.00 6 85.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ตาก้อง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 10 100.00
มาบแค 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00
สนามจันทร์ 6 0 5 83.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 83.33 0 0.00 0 0.00 5 83.33
ดอนยายหอม 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
ถนนขาด 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
บ่อพลับ 9 0 6 66.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 66.67 0 0.00 0 0.00 6 66.67
นครปฐม 10 0 7 70.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 70.00 0 0.00 0 0.00 7 70.00
วังตะกู 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
หนองปากโลง 10 0 9 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 90.00 0 0.00 0 0.00 9 90.00
สามควายเผือก 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
ทุ่งน้อย 7 0 6 85.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 85.71 0 0.00 0 0.00 6 85.71
หนองดินแดง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
วังเย็น 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
โพรงมะเดื่อ 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 1 5.88 16 94.12 0 0.00 0 0.00 16 94.12
ลำพยา 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 1 11.11 8 88.89 0 0.00 0 0.00 8 88.89
สระกะเทียม 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 85.71 0 0.00 2 14.29 14 100.00
สวนป่าน 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
ห้วยจรเข้ 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
ทัพหลวง 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00
หนองงูเหลือม 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00
บ้านยาง 11 0 10 90.91 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 90.91 0 0.00 0 0.00 10 90.91
รวม 225 0 212 94.22 0 0.00 0 0.00 14 6.22 186 82.67 10 4.44 2 0.89 198 88.00