รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กาญจนบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองกาญจนบุรี 101 38 101 100.00 0 0.00 0 0.00 17 16.83 59 58.42 9 8.91 16 15.84 84 83.17
ไทรโยค 57 6 57 100.00 0 0.00 1 1.75 2 3.51 43 75.44 9 15.79 2 3.51 54 94.74
บ่อพลอย 80 16 80 100.00 0 0.00 0 0.00 2 2.50 68 85.00 5 6.25 5 6.25 78 97.50
ศรีสวัสดิ์ 33 0 33 100.00 0 0.00 2 6.06 1 3.03 28 84.85 2 6.06 0 0.00 30 90.91
ท่ามะกา 153 20 153 100.00 0 0.00 0 0.00 2 1.31 123 80.39 16 10.46 12 7.84 151 98.69
ท่าม่วง 120 8 120 100.00 0 0.00 1 0.83 8 6.67 65 54.17 8 6.67 38 31.67 111 92.50
ทองผาภูมิ 45 0 44 97.78 0 0.00 0 0.00 1 2.22 26 57.78 4 8.89 13 28.89 43 95.56
สังขละบุรี 20 0 20 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 75.00 5 25.00 0 0.00 20 100.00
พนมทวน 103 0 103 100.00 0 0.00 0 0.00 3 2.91 73 70.87 9 8.74 18 17.48 100 97.09
เลาขวัญ 90 0 90 100.00 0 0.00 1 1.11 12 13.33 49 54.44 9 10.00 19 21.11 77 85.56
ด่านมะขามเตี้ย 41 0 41 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 82.93 7 17.07 0 0.00 41 100.00
หนองปรือ 43 8 43 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 48.84 0 0.00 22 51.16 43 100.00
ห้วยกระเจา 73 12 73 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.37 48 65.75 16 21.92 8 10.96 72 98.63
รวม 959 108 958 99.90 0 0.00 5 0.52 49 5.11 652 67.99 99 10.32 153 15.95 904 94.26