รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ระนอง อำเภอ ละอุ่น ตำบล ละอุ่นใต้
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
85020101 บ้านล่าง ยังไม่ประเมิน
85020102 บางแก่นจันทร์ ยังไม่ประเมิน
85020103 วัดควน ยังไม่ประเมิน
85020104 บางแกะ ยังไม่ประเมิน
85020105 พรุข่า ยังไม่ประเมิน
85020106 บ้านด่าน ยังไม่ประเมิน