รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองกาญจนบุรี 2,580 2,580 100.00 1,806 2,580 142.86 632 2,580 408.16
ไทรโยค 147 147 100.00 103 147 142.86 36 147 408.16
บ่อพลอย 293 214 73.04 205 214 104.34 72 214 298.11
ศรีสวัสดิ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ท่ามะกา 218 202 92.66 153 202 132.37 53 202 378.21
ท่าม่วง 1,613 1,599 99.13 1,129 1,599 141.62 395 1,599 404.62
ทองผาภูมิ 229 117 51.09 160 117 72.99 56 117 208.54
สังขละบุรี 50 50 100.00 35 50 142.86 12 50 408.16
พนมทวน 958 958 100.00 671 956 142.56 235 953 406.03
เลาขวัญ 864 864 100.00 605 627 103.67 212 280 132.28
ด่านมะขามเตี้ย 9 9 100.00 6 9 142.86 2 9 408.16
หนองปรือ 505 505 100.00 354 505 142.86 124 505 408.16
ห้วยกระเจา 409 409 100.00 286 409 142.86 100 409 408.16
รวม 7,875 7,654 97.19 2,580 7,415 287.40 1,929 7,065 366.25