รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองปราจีนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กบินทร์บุรี 74 74 100.00 52 74 142.86 18 74 408.16
นาดี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านสร้าง 69 68 98.55 48 68 140.79 17 68 402.25
ประจันตคาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศรีมหาโพธิ 85 85 100.00 60 85 142.86 21 85 408.16
ศรีมโหสถ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 228 227 99.56 160 227 141.88 56 227 405.36