รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองจันทบุรี 548 548 100.00 384 445 116.01 134 280 208.55
ขลุง 365 365 100.00 256 365 142.86 89 104 116.30
ท่าใหม่ 420 420 100.00 294 344 117.01 103 113 109.82
โป่งน้ำร้อน 460 460 100.00 322 460 142.86 113 460 408.16
มะขาม 466 466 100.00 326 454 139.18 114 436 381.89
แหลมสิงห์ 157 157 100.00 110 135 122.84 38 48 124.79
สอยดาว 10 10 100.00 7 10 142.86 2 10 408.16
แก่งหางแมว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นายายอาม 30 30 100.00 21 20 95.24 7 10 136.05
เขาคิชฌกูฏ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 2,456 2,456 100.00 1,720 2,233 129.83 600 1,461 243.50