รายงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามจังหวัด
จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบลที่ยังไม่ประเมิน จำนวนตำบลที่ประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 53 0 53
100.00%
8 15.09 45 84.91
กาญจนบุรี 98 0 98
100.00%
2 2.04 96 97.96
กาฬสินธุ์ 135 7 128
94.81%
12 8.89 116 85.93
กำแพงเพชร 78 0 78
100.00%
1 1.28 77 98.72
ขอนแก่น 199 4 195
97.99%
3 1.51 192 96.48
จันทบุรี 76 0 76
100.00%
5 6.58 71 93.42
ฉะเชิงเทรา 93 0 93
100.00%
10 10.75 83 89.25
ชลบุรี 92 1 91
98.91%
32 34.78 59 64.13
ชัยนาท 53 0 53
100.00%
5 9.43 48 90.57
ชัยภูมิ 124 12 112
90.32%
3 2.42 109 87.90
ชุมพร 70 0 70
100.00%
5 7.14 65 92.86
เชียงราย 124 0 124
100.00%
16 12.90 108 87.10
เชียงใหม่ 204 0 204
100.00%
13 6.37 191 93.63
ตรัง 87 0 87
100.00%
5 5.75 82 94.25
ตราด 38 0 38
100.00%
5 13.16 33 86.84
ตาก 63 0 63
100.00%
12 19.05 51 80.95
นครนายก 41 0 41
100.00%
21 51.22 20 48.78
นครปฐม 106 0 106
100.00%
13 12.26 93 87.74
นครพนม 99 0 99
100.00%
8 8.08 91 91.92
นครราชสีมา 289 7 282
97.58%
28 9.69 254 87.89
นครศรีธรรมราช 169 0 169
100.00%
34 20.12 135 79.88
นครสวรรค์ 130 0 130
100.00%
3 2.31 127 97.69
นนทบุรี 52 0 52
100.00%
5 9.62 47 90.38
นราธิวาส 77 0 77
100.00%
17 22.08 60 77.92
น่าน 99 0 99
100.00%
11 11.11 88 88.89
บึงกาฬ 53 3 50
94.34%
1 1.89 49 92.45
บุรีรัมย์ 189 7 182
96.30%
6 3.17 176 93.12
ปทุมธานี 60 0 60
100.00%
7 11.67 53 88.33
ประจวบคีรีขันธ์ 48 0 48
100.00%
7 14.58 41 85.42
ปราจีนบุรี 65 0 65
100.00%
9 13.85 56 86.15
ปัตตานี 115 0 115
100.00%
38 33.04 77 66.96
พระนครศรีอยุธยา 209 0 209
100.00%
17 8.13 192 91.87
พะเยา 68 0 68
100.00%
3 4.41 65 95.59
พังงา 48 0 48
100.00%
5 10.42 43 89.58
พัทลุง 65 0 65
100.00%
0 0.00 65 100.00
พิจิตร 89 2 87
97.75%
37 41.57 50 56.18
พิษณุโลก 93 0 93
100.00%
13 13.98 80 86.02
เพชรบุรี 93 0 93
100.00%
34 36.56 59 63.44
เพชรบูรณ์ 117 0 117
100.00%
11 9.40 106 90.60
แพร่ 78 0 78
100.00%
10 12.82 68 87.18
ภูเก็ต 17 0 17
100.00%
4 23.53 13 76.47
มหาสารคาม 133 9 124
93.23%
9 6.77 115 86.47
มุกดาหาร 53 0 53
100.00%
11 20.75 42 79.25
แม่ฮ่องสอน 45 0 45
100.00%
7 15.56 38 84.44
ยโสธร 79 0 79
100.00%
8 10.13 71 89.87
ยะลา 58 0 58
100.00%
14 24.14 44 75.86
ร้อยเอ็ด 193 0 193
100.00%
3 1.55 190 98.45
ระนอง 30 0 30
100.00%
4 13.33 26 86.67
ระยอง 58 0 58
100.00%
0 0.00 58 100.00
ราชบุรี 104 0 104
100.00%
4 3.85 100 96.15
ลพบุรี 124 15 109
87.90%
23 18.55 86 69.35
ลำปาง 100 0 100
100.00%
12 12.00 88 88.00
ลำพูน 51 0 51
100.00%
24 47.06 27 52.94
เลย 90 16 74
82.22%
0 0.00 74 82.22
ศรีสะเกษ 206 -1 207
100.49%
27 13.11 180 87.38
สกลนคร 125 15 110
88.00%
0 0.00 110 88.00
สงขลา 127 24 103
81.10%
30 23.62 73 57.48
สตูล 36 5 31
86.11%
7 19.44 24 66.67
สมุทรปราการ 50 0 50
100.00%
7 14.00 43 86.00
สมุทรสงคราม 36 0 36
100.00%
4 11.11 32 88.89
สมุทรสาคร 40 0 40
100.00%
9 22.50 31 77.50
สระแก้ว 59 0 59
100.00%
1 1.69 58 98.31
สระบุรี 111 0 111
100.00%
19 17.12 92 82.88
สิงห์บุรี 43 0 43
100.00%
0 0.00 43 100.00
สุโขทัย 86 0 86
100.00%
10 11.63 76 88.37
สุพรรณบุรี 110 0 110
100.00%
12 10.91 98 89.09
สุราษฎร์ธานี 131 0 131
100.00%
28 21.37 103 78.63
สุรินทร์ 159 0 159
100.00%
30 18.87 129 81.13
หนองคาย 62 0 62
100.00%
3 4.84 59 95.16
หนองบัวลำภู 59 7 52
88.14%
0 0.00 52 88.14
อ่างทอง 73 0 73
100.00%
4 5.48 69 94.52
อำนาจเจริญ 56 2 54
96.43%
0 0.00 54 96.43
อุดรธานี 156 0 156
100.00%
3 1.92 153 98.08
อุตรดิตถ์ 67 0 67
100.00%
10 14.93 57 85.07
อุทัยธานี 70 0 70
100.00%
8 11.43 62 88.57
อุบลราชธานี 219 1 218
99.54%
10 4.57 208 94.98
รวม 7,255 136 7,119
98.13%
820 11.30 6,299 86.82