รายงานผล โปรแกรมสำรวจการไม่มีสมาร์ทโฟน การแอดไลน์ Smart อสม. และโหลดแอป Smart อสม. สำหรับ อสม. ระดับจังหวัด.


จังหวัด โควต้า อสม. จำนวน อสม. ไม่มี Smartphone เพิ่ม Line @Smart อสม. แล้ว โหลด แอป Smart อสม แล้ว
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 7,477 1,272 17.01 93 7.31 1,095 86.08 1,097 86.24
กาญจนบุรี 14,200 503 3.54 121 24.06 375 74.55 375 74.55
กาฬสินธุ์ 18,416 2,217 12.04 953 42.99 1,264 57.01 1,264 57.01
กำแพงเพชร 11,874 183 1.54 0 0.00 87 47.54 183 100.00
ขอนแก่น 33,355 8,351 25.04 2,692 32.24 4,107 49.18 4,414 52.86
จันทบุรี 9,103 172 1.89 37 21.51 0 0.00 0 0.00
ฉะเชิงเทรา 10,298 291 2.83 159 54.64 76 26.12 74 25.43
ชลบุรี 13,596 3,010 22.14 1,004 33.36 1,320 43.85 1,111 36.91
ชัยนาท 9,600 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ชัยภูมิ 24,247 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ชุมพร 11,431 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เชียงราย 24,959 24,959 100.00 9,729 38.98 14,005 56.11 14,005 56.11
เชียงใหม่ 34,721 32,911 94.79 11,510 34.97 2,766 8.40 2,380 7.23
ตรัง 10,041 316 3.15 112 35.44 146 46.20 163 51.58
ตราด 4,356 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ตาก 12,005 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นครนายก 3,959 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นครปฐม 10,360 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นครพนม 13,364 99 0.74 41 41.41 31 31.31 32 32.32
นครราชสีมา 52,652 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นครศรีธรรมราช 27,227 27,000 99.17 13,000 48.15 10,212 37.82 12,023 44.53
นครสวรรค์ 18,567 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นนทบุรี 8,117 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นราธิวาส 8,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
น่าน 11,430 61 0.53 39 63.93 22 36.07 22 36.07
บึงกาฬ 7,861 2,809 35.73 605 21.54 234 8.33 360 12.82
บุรีรัมย์ 27,834 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปทุมธานี 9,316 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 7,200 2,128 29.56 564 26.50 992 46.62 942 44.27
ปราจีนบุรี 8,755 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปัตตานี 6,596 40 0.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พระนครศรีอยุธยา 11,556 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พะเยา 15,021 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พังงา 5,239 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พัทลุง 10,569 294 2.78 26 8.84 157 53.40 157 53.40
พิจิตร 13,354 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พิษณุโลก 17,487 111 0.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เพชรบุรี 7,835 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เพชรบูรณ์ 17,675 429 2.43 64 14.92 245 57.11 258 60.14
แพร่ 12,122 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ภูเก็ต 2,203 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
มหาสารคาม 19,387 912 4.70 286 31.36 389 42.65 420 46.05
มุกดาหาร 6,768 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่ฮ่องสอน 4,419 205 4.64 102 49.76 103 50.24 103 50.24
ยโสธร 10,747 207 1.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ยะลา 5,261 308 5.85 63 20.45 145 47.08 155 50.32
ร้อยเอ็ด 33,640 145 0.43 39 26.90 57 39.31 69 47.59
ระนอง 2,943 923 31.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระยอง 9,835 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ราชบุรี 12,329 857 6.95 157 18.32 245 28.59 245 28.59
ลพบุรี 12,022 73 0.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลำปาง 18,847 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลำพูน 10,880 10,911 100.28 2,922 26.78 4,962 45.48 3,047 27.93
เลย 13,775 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศรีสะเกษ 27,209 256 0.94 43 16.80 103 40.23 103 40.23
สกลนคร 22,948 370 1.61 133 35.95 102 27.57 64 17.30
สงขลา 17,707 191 1.08 82 42.93 50 26.18 50 26.18
สตูล 5,085 5,085 100.00 205 4.03 531 10.44 604 11.88
สมุทรปราการ 8,111 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สมุทรสงคราม 2,236 2,219 99.24 630 28.39 708 31.91 629 28.35
สมุทรสาคร 3,642 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สระแก้ว 8,809 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สระบุรี 10,012 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สิงห์บุรี 4,591 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุโขทัย 12,835 898 7.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 15,137 172 1.14 23 13.37 99 57.56 99 57.56
สุราษฎร์ธานี 19,124 1,879 9.83 157 8.36 1,139 60.62 1,194 63.54
สุรินทร์ 24,587 197 0.80 75 38.07 77 39.09 87 44.16
หนองคาย 10,387 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หนองบัวลำภู 9,797 144 1.47 7 4.86 137 95.14 137 95.14
อ่างทอง 5,248 72 1.37 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อำนาจเจริญ 7,249 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อุดรธานี 28,035 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อุตรดิตถ์ 10,723 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อุทัยธานี 6,745 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อุบลราชธานี 34,681 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 1,039,729 133,180 12.81 45,673 34.29 45,981 34.53 45,866 34.44